امروز
سه شنبه - ۱ بهمن - ۱۳۹۸
تاریخ قمری :
الثلاثاء / 26 جماد أول / 1441
تاریخ میلادی :
Jan 21 2020

مدارک مورد نیاز امور اعضاء

مدارک مورد نیاز جهت درخواست سود سهام:

1- دفترچه عضویت

2- اصل و کپی کارت ملی

(حضور صاحب سهام الزامی می باشد)

مدارک مورد نیاز جهت درخواست انتقال سهام:

1- دفترچه عضویت

2- اصل و کپی کارت ملی

3- اصل و کپی وکالت نامه از دفاتر اسناد رسمی

(حضور صاحب سهام الزامی می باشد)

مدارک مورد نیاز جهت درخواست تسویه حساب سهام:

1- دفترچه عضویت

2- برگ سهام

3- اصل و کپی کارت ملی

(حضور صاحب سهام الزامی می باشد)

مدارک مورد نیاز جهت درخواست تسویه حساب سهام وراث:

1-                        دفترچه عضویت

2-                        اصل و کپی انحصار وراثت

3- اصل وکپی وکالت نامه ازدفاتراسناد رسمی

4- برگ سهام

5- اصل و کپی کارت ملی وارث / وکیل

بالا