لزوم اخذ مجوز از اتحادیه در برگزاری نمایشگاه های مبلمان

اعضای محترم صنف
 
باسلام و تحیت
 
در راستای تحقق وعده انتخاباتی مبنی بر جلوگیری از برگزاری نمایشگاههای مبلمان و مصنوعات چوبی با پیگیری هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران و تلاش زایدالوصف اقایان علیرضا عباسی ، سید اکبر سید اقا، فرزند علی قیطاسی ، علی اصغر دمیرچی و غلامرضا باقري   به لطف الهی و طرح موضوع در اتاق اصناف تهران  ، مقررگردید برگزاری هر گونه نمایشگاه مبلمان صرفا با مجوز و نظر کارشناسی اتحادیه انجام شود و این مهم کتبا از طریق اتاق به اتحادیه درودگران اعلام و تفویض گردید. 
بی شک نقش ارزنده و تاثیر گذار جناب اقای فراهانی ریاست محترم اتاق اصناف تهران در این اقدام ماندگار قابل تقدیر میباشد که شکر گذار حمایت و جدیت ایشان بوده ایم
این پیروزی چشمگیر را به اعضای محترم تبریک میگوییم. 
بالا