شروع به کار هیات مدیره جدید اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران

هیات مدیره جدید اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران در تاریخ 98/6/10  طی مراسمی  آغاز بکار نمود ند  . این مراسم با حضور جمعی از بزرگان و پیشکسوتان صنف در محل اتحادیه برگزار گردید .

 

بالا